Информације за посетиоцеУлазак на сајам за све категорије посетилаца могућ је једино уз поседовање одговарајуће пропуснице/акредитације.

Појединачна ONLINE пријава се врши попуњавањем формулара на web страни:
https://akreditacija.partner.mod.gov.rs

Након попуне и слања пријаве, организатори ће извршити њену валидацију и коначно одобрење, о чему ћете добити одговарајућe обавештење на е-mail адресу коју наведете у пријави.

Са једнe е-mail адресе се може извршити само једна пријава.

Након валидације, на Вашу е-mail адресу доставиће се пропусница/акредитација у pdf облику, коју је неопходно одштампати у колору на А4 папиру, која ће Вам служити као пропусница за улазак на манифестацију и која мора бити видљиво ношена све време боравка на манифестацији. Оковратник и футролa за пропусницу ће се издати на регистрационом пулту приликом уласка.

Лицима без одштампане одговарајуће пропуснице неће бити омогућен улазак на сајам.

Последњи дан сајма је отворени дан за посетиоце, који могу ући уз валидирану одштампану пропусницу и карту купљену на благајни сајма.
За децу која не поседују личну карту није потребна ONLINE пријава, а сајам могу посетити само последњег дана у присуству пријављене одрасле особе која поседује валидну пропусницу/акредитацију. Куповина карaтa за посетиоце последњег дана сајма је у складу са ценовником Београдског Сајма.
 
Радно време сајма:

За категорије VIP и пословне посетиоце:
од 25. септембра (понедељак) до 27. септембра (четвртак) од 10:00 до 17:00 часова

За новинаре:
25. септембар (понедељак) од 10:00 до 17:00 часова
28. септембар (четвртак) од 10:00 до 19:00 часова

За све остале посетиоце:
28. септембар (четвртак) од 10:00 до 19:00 часова