Informacije za posetioceUlazak na sajam za sve kategorije posetilaca moguć je jedino uz posedovanje odgovarajuće propusnice/akreditacije.

Pojedinačna ONLINE prijava se vrši popunjavanjem formulara na web strani:
https://akreditacija.partner.mod.gov.rs

Nakon popune i slanja prijave, organizatori će izvršiti njenu validaciju i konačno odobrenje, o čemu ćete dobiti odgovarajuće obaveštenje na e-mail adresu koju navedete u prijavi.

Sa jedne e-mail adrese se može izvršiti samo jedna prijava.

Nakon validacije, na Vašu e-mail adresu dostaviće se propusnica/akreditacija u pdf obliku, koju je neophodno odštampati u koloru na A4 papiru, koja će Vam služiti kao propusnica za ulazak na manifestaciju i koja mora biti vidljivo nošena sve vreme boravka na manifestaciji. Okovratnik i futrola za propusnicu će se izdati na registracionom pultu prilikom ulaska.

Licima bez odštampane odgovarajuće propusnice neće biti omogućen ulazak na sajam.

Poslednji dan sajma je otvoreni dan za posetioce, koji mogu ući uz validiranu odštampanu propusnicu i kartu kupljenu na blagajni sajma.
Za decu koja ne poseduju ličnu kartu nije potrebna ONLINE prijava, a sajam mogu posetiti samo poslednjeg dana u prisustvu prijavljene odrasle osobe koja poseduje validnu propusnicu/akreditaciju. Kupovina karata za posetioce poslednjeg dana sajma je u skladu sa cenovnikom Beogradskog Sajma.
 
Radno vreme sajma:

Za kategorije VIP i poslovne posetioce:
od 25. septembra (ponedeljak) do 27. septembra (četvrtak) od 10:00 do 17:00 časova

Za novinare:
25. septembar (ponedeljak) od 10:00 do 17:00 časova
28. septembar (četvrtak) od 10:00 do 19:00 časova

Za sve ostale posetioce:
28. septembar (četvrtak) od 10:00 do 19:00 časova